metro roma fermata cipro Foggia ciprofloxacin und metronidazol bei divertikulitis